.
.
.
.
.
.
.
.

30 lipca 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy na Filii nr 2 odbyło się spotkanie literackie z Waldemarem Kostrzębskim, autorem 5 tomików poetyckich oraz współautorem wielu publikacji zbiorowych, jak antologie poetyckie, almanachy pokonkursowe oraz wydawnictwa okolicznościowe. Waldemar Kostrzębski - autor wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursach poetyckich, organizowanych w Polsce - mieszka od 26 w Niemczech, gdzie tworzy i publikuje swoje prace, zarówno w języku polskim jak niemieckim ale najpiękniejsze wiersze miłosne i erotyki - jak sam mówi - powstają tylko w języku ojczystym. Wraz z żoną Haliną Kostrzębską organizuje od wielu lat wieczory literackie i poetycko-muzyczne dla niemieckiej Polonii, na których dzieli się z Polakami zamieszkałymi w Niemczech nie tylko swoją poetycką twórczością ale także twórczością innych polonijnych artystów, w tym literatów, malarzy i muzyków. Prezentacja polskiej współczesnej poezji jest jego osobistym wkładem w popularyzacji Polski i polskiej kultury w Niemczech oraz w umacnianiu polskości i polskiego języka wśród niemieckiej i europejskiej Polonii. Waldemar Kostrzębski prowadzi także blog autorski http://waldemar-kostrzebski.blogspot.de, w którym prezentuje multimedialnie swoją poetycką twórczość oraz swoje działania na niwie kultury na rzecz integracji środowisk polonijnych w Niemczech i szerzej w Europie.


 

BIP© 2019 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Polityka prywatności / Cookies

Klauzula informacyjna
Partnerzy:


 


 

 

 
         

 Wspierają nas:

 

      

         
 

 

 
         

 

Kontakt

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640-09-46, mbp@mbp.swidnica.pl
NIP 884-001-01-28