Przy Bibliotece stanęła „wrzutnia/trezor”, za pomocą której Czytelnicy będą mogli zwracać zbiory biblioteczne: książki, płyty (CD i DVD). Chodzi o urządzenie, które od dziś stoi przy naszej Bibliotece (obok placu z dzikami), a od jutra tj. 13.02.2020 r. będzie działało oficjalnie, wg określonych zasad.

ZASADY KORZYSTANIA Z WRZUTNI/TREZORA

 1. Wrzutnia służy do zwracania zbiorów wypożyczonych wyłącznie w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Franciszkańskiej 18 przez całą dobę, również w niedziele i święta.

 2. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich przedmiotów poza książkami i zbiorami na płytach CD/DVD. Do wrzutni nie należy wrzucać: czasopism, gier i płyt winylowych.

 3. Zbiory z wrzutni wyjmowane są o godz. 14.00 każdego dnia od poniedziałku do piątku.

 4. Materiały biblioteczne zwrócone z wykorzystaniem wrzutni po godz. 14.00 są rozliczane z konta czytelnika w następnym dniu roboczym.

 5. Jeśli czytelnik wrzuci książki w sobotę, niedzielę lub w czasie świąt, to ich rozliczenie nastąpi w pierwszym dniu roboczym.

 6. Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić stan swojego konta następnego dnia roboczego po skorzystaniu z wrzutni.

 7. Awaria wrzutni nie zwalnia z obowiązku terminowego zwrotu zbiorów.

 8. Użytkownik korzystający z wrzutni zobowiązany jest do delikatnego wkładania zwracanych zbiorów do oznaczonego otworu. Zbiory należy wkładać pojedynczo.

 9. Dokonując zwrotu materiałów bibliotecznych z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik ma świadomość, że w przypadku nieterminowego zwrotu naliczenie opłat następuje z chwilą rejestracji zwrotu w systemie bibliotecznym, a nie w momencie włożenia zbiorów do wrzutni.

 10. Oddanie poprzez wrzutnię materiałów bibliotecznych z opóźnieniem, nie zwalnia czytelnika od uiszczenia opłaty za nieterminowy zwrot.

 11. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych materiałów bibliotecznych Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.

 12. Stanowisko wrzutni podlega monitoringowi.

 13. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

 14. Osoby, które chcą przekazać książki w darze, proszone są, tak jak dotychczas, o przynoszenie ich do budynku głównego i filii.

To urządzenie, dzięki któremu Czytelnik może zwrócić wypożyczone książki i płyty do Biblioteki nawet wtedy, kiedy jest zamknięta. O każdej porze dnia i nocy, także w niedziele i święta! 24/7! Mamy nadzieję, że udostępnienie wrzutni będzie służyć wygodzie naszych Czytelników i wielu osobom pomoże rozwiązać problemy z dotrzymaniem terminów zwrotów.


mojaswidnica.pl

 

BIP© 2020 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Polityka prywatności / Cookies

Klauzula informacyjna

Kontakt

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640-09-46, mbp@mbp.swidnica.pl
NIP 884-001-01-28

X

Right Click

No right click