Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w Policach nad Metuji realizuje projekt „Słowem i obrazem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.

Projekt obejmuje wielopłaszczyznowe działania twórcze z zakresu literatury, fotografii, grafiki, mające na celu przybliżenie kultury polskiej i czeskiej tworzonej przez artystów z pogranicza. Jednym z działań są warsztaty plenerowe, które odbędą się w dniach 21-24 marca w Policach nad Metuji. W warsztatach weźmie udział 6 polskich i czeskich literatów oraz 6 polskich i czeskich fotografów.

Regulamin zgłaszania konkursowych aplikacji do udziału w warsztatach dla początkujących artystów:

  1. W Warsztatach Literacko-Fotograficznych może wziąć udział pełnoletni mieszkaniec Świdnicy, będący twórcą dowolnego gatunku literackiego lub fotografii.

  2. Zainteresowany powinien do dnia 13 marca 2019 r. dostarczyć osobiście do sekretariatu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, II piętro:
    - literaci - własny utwór literacki do 150 wersów, wypełnioną kartę zgłoszenia,
    - fotografowie/graficy - 3 autorskie fotografie, formatu minimum 24x30 cm, wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę.

  3. Miejska Biblioteka Publiczna im.Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy powoła Komisję, która wyłoni spośród zgłoszonych Zainteresowanych 3 literatów oraz 3 fotografów. Decyzja Komisji jest ostateczna.

  4. Wyniki kwalifikacji do udziału w Warsztatach Literacko-Fotograficznych zostaną podane do wiadomości publicznej 14 marca 2019 r., na stronie internetowej www.mbp.swidnica.pl

  5. Zakwalifikowanym osobom organizatorzy zapewniają bezpłatny transport, zakwaterowanie i wyżywienie.

  6. Uczestnicy w trakcie warsztatów napiszą, zilustrują i przygotują do druku krótki utwór literacki.

Efekty powarsztatowe zostaną opracowane w postaci wydruków wielkoformatowych i zaprezentowane w formie plenerowej wystawy, w czasie finału projektu w Świdnicy oraz w Policach nad Metuji.

Karta zgłoszenia
Zgoda


Mikroprojekt "Słowem i obrazem" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 "Przekraczamy granice"

 

BIP© 2019 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Polityka prywatności / Cookies

Klauzula informacyjna
Partnerzy:


 


 

 

 
         

 Wspierają nas:

 

      

         
 

 

 
         

 

Kontakt

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640-09-46, mbp@mbp.swidnica.pl
NIP 884-001-01-28