Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy wspólnie z Biblioteką w Policach nad Metuji realizuje projekt „Słowem i obrazem” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.

Projekt obejmuje wielopłaszczyznowe działania twórcze z zakresu literatury, fotografii, grafiki, mające na celu przybliżenie kultury polskiej i czeskiej tworzonej przez artystów z pogranicza. Kolejnym z działań jest wydanie książki w tłumaczeniu na język polski i czeski, zgodnie z oczekiwaniami twórcy (wyłonionego w ramach ogłoszonego konkursu). 

 

Świdnica, 1 kwietnia 2019 r.

 

PROTOKÓŁ

Komisji konkursowej oceniającej prace nadesłane na Konkurs dla autorów o znaczącym dorobku literackim Słowem i obrazem” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020 Interreg V – A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001775.

W dniu 01.04.2019 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. K. Norwida w Świdnicy odbyły się obrady Komisji konkursowej oceniającej prace nadesłane na Konkurs dla autorów o znaczącym dorobku literackim - Słowem i obrazem w składzie:

Karol Maliszewski – przewodniczący
Jacek Podsiadło
Ewa Cuban
Marta Wojciechowska
Monika Turzańska

Na Konkurs wpłynęły prace :

- Daniel Fernandes da Fonseca - ''VICE VERSA''

- Justyna Koronkiewicz – ''A JEDNAK BOLI''

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami Jury w głosowaniu (5 głosów ZA) wybrało pracę Justyny Koronkiewicz pt. „A JEDNAK BOLI”

Na tym protokół zakończono.

 

 


Mikroprojekt "Słowem i obrazem" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2014-2020 "Przekraczamy granice"

 

BIP© 2020 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Polityka prywatności / Cookies

Klauzula informacyjna

Kontakt

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640-09-46, mbp@mbp.swidnica.pl
NIP 884-001-01-28

X

Right Click

No right click