Miejska Biblioteka Publiczna została otwarta 4 maja 1947 r. Pierwsze komplety książek trafiły do zbiorów z Ministerstwa Oświaty poprzez Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu. Wiele książek pochodziło także z darowizn mieszkańców. W momencie otwarcia zbiór liczył 1159 egzemplarzy i mieścił się w jednoizbowym lokalu Ratusza. Kierownikiem został Jan Mirowski, z zawodu nauczyciel, który nieco później zajął się organizacją Biblioteki Pedagogicznej. W końcu pierwszego roku pracy biblioteka zgromadziła 1550 egzemplarzy, skorzystało z nich 228 abonentów i zarejestrowano 5340 wypożyczeń.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

W 1948 r. przystąpiono do planowej organizacji sieci bibliotek publicznych w Polsce. Zamierzeniom tym przyświecały szeroko zakrojone cele szerzenia oświaty i likwidacja analfabetyzmu. Z Miejskiej Biblioteki Publicznej wyodrębniła się Biblioteka Powiatowa z naczelnym zadaniem organizacji bibliotek miejskich i gminnych oraz punktów bibliotecznych w sołectwach powiatu świdnickiego. Miejska Biblioteka zajęła się natomiast organizacją własnych zbiorów oraz zaspokajaniem rosnących potrzeb czytelników. Kierownikiem Biblioteki Miejskiej została pani Zygmunta Dobkiewicz. W roku tym frekwencja dzienna dochodzi do 200 osób, wypożycza się 400 książek w ciągu dnia.

Lata następne 1949-1951 zaznaczają się lawinowym wzrostem odwiedzin i wypożyczeń. Dzienniki z tego okresu nierzadko notują 500 osób i 600 egzemplarzy wypożyczeń dziennie.

W 1951 r. otwarto również w Ratuszu pierwszy w województwie wrocławskim Oddział Dziecięcy, którego kierownikiem została pani Wanda Gaiska, późniejsza wieloletnia kierowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej. W chwili otwarcia Oddział liczył 950 książek dla dzieci i młodzieży. Otwarty był trzy razy w tygodniu po trzy godziny.

W 1952 r. jeszcze jedno wydarzenie zaświadczyło o rozwoju biblioteki i staraniach kierownictwa o rozszerzenie kręgu czytelników: w Szpitalu Miejskim powstaje punkt biblioteczny, by chorym dostarczać lekturę bezpośrednio do łóżek. 8 marca 1954 r. otwarta została pierwsza filia MBP przy ul. Wrocławskiej 44. Kierownikiem Filii nr 1 została, pracując w niej aż do emerytury w 1981r., pani Lucyna Pośpiech.

Rok 1966 rozpoczął się wyprowadzeniem Biblioteki z Ratusza do większego lokalu w kamienicy Rynek 15. W dowód uznania za starania bibliotekarzy o dobro czytelnika, w 1967 r. w dwudziestą rocznicę powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej, nadano jej imię Cypriana Kamila Norwida.

24 maja 1967 roku punkt biblioteczny w Szpitalu Miejskim gdzie pracowała pani Irena Salmanowicz, na mocy porozumienia, przekształcono w trzecią pełnoetatową filię, która pracuje do dzisiaj. Filia nr 3 służyła i służy nadal głównie chorym, przebywającym na leczeniu oraz personelowi szpitala.

15 maja 1970 r na Osiedlu Młodych otwarto z okazji inauguracji Dni Świdnicy nową filię Biblioteki Miejskiej. Lokal Filii nr 2 był przestronny, jasny i od początku dobrze spełniał swoje zadania. Filia zachowała numerację poprzedniej placówki pracującej przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów. 1474 książki dały początek filii, która dzięki staraniom pierwszej kierowniczki Marii Zdeb, szybko się rozrastała.

2 stycznia 1972 r. mieszkańcy otrzymali piękną czytelnię mieszczącą się przy ul. Żeromskiego 13, z bogatym zbiorem książek naukowych i 105 tytułami czasopism fachowych, społeczno-kulturalnych i pism codziennych. Estetycznie urządzona, z miejsca zdobyła popularność, a jej kierowniczka pani Mirosława Rutkowska dbała o wszystkie aspekty jej rozwoju.

Biblioteka zyskała też miejsce, gdzie mogła organizować spotkania z czytelnikami. 16 stycznia 1972 r dyrektorem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej zostaje pan Stanisław Marciniak. Następny rok był korzystny dla świdnickiego bibliotekarstwa i społeczności czytelniczej, bowiem Oddział Dziecięcy został wyprowadzony z ciasnego pomieszczenia do bloku śródrynkowego, tam gdzie obecnie znajduje się Galeria Fotografii.

Reforma administracji spowodowała w 1975 roku kolejne zmiany organizacyjne w sieci bibliotek. Miejska i Powiatowa Biblioteka w Wałbrzychu uzyskała status Biblioteki Wojewódzkiej, a dawne biblioteki powiatowe stały się jej oddziałami, którym merytorycznie podporządkowano biblioteki gminne. Zwrócono uwagę na wewnętrzną organizację biblioteki, nastąpiła ostra selekcja zbiorów, co odświeżyło księgozbiory i uwolniło je od zbędnego balastu. Rozpoczęto przygotowania do zmiany anachronicznego układu książek na półkach w Wypożyczalni, Czytelnia zaś zaczęła gromadzić dokumenty życia społecznego, co było zaczątkiem powstania zbiorów regionalnych.

W tym samym roku dyrektor Stanisław Marciniak został przeniesiony do innej pracy, a jego obowiązki znów przejęła doświadczona bibliotekarka, organizatorka sieci bibliotek publicznych na terenie powiatu świdnickiego pani Olimpia Toczyłowska, która 1 stycznia 1976 r. otrzymała oficjalną nominację na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy. Jeszcze pod koniec tego samego roku, dokładnie 1 października 1976 r. stanowisko dyrektora objęła pani Krystyna Bartela, która zarządzała Biblioteką przez 30 lat. Przyczyniła się do rozszerzenia sieci bibliotek w Świdnicy, zapoczątkowała proces komputeryzacji zbiorów bibliotecznych.

W 1977 r. w rocznicę jubileuszu biblioteki, miłośnikom muzyki oddano do użytku pierwszą w województwie Czytelnię Muzyczną, która mieściła się na zapleczu Czytelni Naukowej przy ul. Żeromskiego. Przy Czytelni działał Klub Miłośników Czarnego Krążka.

23 maja 1983 r. Biblioteka otrzymała nową siedzibę przy ul. Siostrzanej. Spełniała ona wszystkie standardy biblioteczne, była dobrze wyposażona w sprzęt, księgozbiór liczył 117.000 egzemplarzy, w tym 23.600 książek dla dzieci.

W nowej siedzibie znalazła się Wypożyczalnia Główna, w której zespołem czterech pracowników kierowała pani Wanda Gaiska, Czytelnie: Techniczna, Humanistyczna i Muzyczna z pięcioma pracownikami i kierowniczką panią mgr Janiną Król, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, w którym pracowały trzy osoby, a kierowała nim pani mgr Elżbieta Prostek, Oddział Dziecięcy z trzema bibliotekarzami i kierowniczką mgr Barbarą Mazurkiewicz, biuro dyrektora, sekretariat i księgowość. Na Żeromskiego pozostały zbiory społeczno-polityczne, a także zbiory czasopism. Prenumerowano wówczas 180 tytułów, kierowniczką Czytelni Społeczno-Politycznej była pani mgr Teresa Smaga.

Rok 1984 rozpoczął się uruchomieniem w Czytelni Muzycznej Wypożyczalni Książek Mówionych dla osób z upośledzeniem wzroku, a w końcu września otworzona została w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. M. Curie Skłodowskiej, Filia nr 4, którą poprowadziła pani Ewa Jusiewicz.

Z końcem roku 1991 otwarta została w lokalu przy ul. Żeromskiego 13, wspólnie z Czytelnią Nauk Społeczno-Politycznych, Księgarnia, której długoletnim kierownikiem była śp. Maria Kolasa. Księgarnia działała do 2004 roku.

W sierpniu 1992 r. udało się minimalnymi kosztami otworzyć tak potrzebną na osiedlu Kraszowice Filię nr 5, kierownikiem jej została pani Alicja Jaźwiec, która z czasem tak utożsamiła się ze środowiskiem mieszkańców, że stała się orędowniczką działań na rzecz osiedla.

W 1995 roku Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła proces komputeryzacji prac bibliotecznych, budowę baz katalogowych książek i automatyzację procesów opracowania zbiorów w oparciu o darmowy program MAK otrzymany z Biblioteki Narodowej.

W 1998 r. Filia nr 2 na Osiedlu Młodych otrzymała nowy, przestronny lokal przy ul. M. Kozara-Słobódzkiego, który stał się miejscem połączenia dwóch placówek wraz z księgozbiorem, likwidowanej Filii nr 4 i Filii nr 2.

W 2001 roku udostępniono użytkownikom Pracownię Komputerową, dysponującą czterema stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu.

We wrześniu 2005 roku Miejska Biblioteka Publiczna przeniesiona została do zabytkowego, pięknie odrestaurowanego budynku, dawnego świdnickiego Pałacu Opatów Cysterskich, przy ul. Franciszkańskiej 18. Zmianie uległa dotychczasowa struktura organizacyjna biblioteki. Wszystkie czytelnie zostały połączone w jedną dużą Czytelnię Naukową i Czytelnię Czasopism, zmieniona została nazwa Oddziału Dziecięcego na Wypożyczalnię i Czytelnię dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalnia dla Niewidomych działa przy Wypożyczalni Głównej. Powstały nowe działy - Informatorium i Katalogi oraz Wypożyczalnia Multimediów.

Z początkiem 2006 r. w ramach programu, Filie biblioteczne nr 2 i nr 5, wyposażone zostały w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, każda z tych placówek otrzymała trzy komputery z dostępem do Internetu.
W kwietniu tego samego roku biblioteka rozpoczęła pracę w nowym systemie komputerowym ALEPH, a wszystkie opisy katalogowe zamieszczone zostały w Dolnośląskim Zasobie Bibliotecznym.

Z dniem 1 czerwca 2006 roku stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy objęła pani Adriana Miara. W maju 2007 roku biblioteka obchodziła Jubileusz 60-lecia.

BIP© 2019 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Polityka prywatności / Cookies

Klauzula informacyjna
Partnerzy:


 


 

 

 
         

 Wspierają nas:

 

      

         
 

 

 
         

 

Kontakt

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640-09-46, mbp@mbp.swidnica.pl
NIP 884-001-01-28