Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza osoby piszące, które chcą pogłębiać swoje umiejętności warsztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą na warsztaty pisarskie.

Piszesz do szuflady? Dla znajomych? Chcesz wyjść z ukrycia i poszerzyć swoją wiedzę? Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Świdnicy zaprasza osoby piszące, które chcą pogłębiać swoje umiejętności warsztatowe oraz poszerzać świadomość twórczą na warsztaty pisarskie. Początek już w najbliższy poniedziałek.

Warsztaty obejmą cykl 12 spotkań. Zajęcia odbywać się będą co miesiąc. Poprowadzi je Barbara Elmanowska. Na zakończenie zostanie wydany zbiór najlepszych utworów wszystkich uczestników.

Warsztaty:
07.10.2019

Osobisty esej

Jak napisać esej wybitny literacko, poruszający kwestie ważne, ponadczasowy? O „Własnym pokoju” podarowanym ludzkości przez Virginię Woolf 7 października rozmawiała grupa warsztatowa, prowadzona przez Barbarę Elmanowską.

Grupa przygotowuje się już do tworzenia przyszłej antologii, co prowokuje ożywioną dyskusję o zgłoszonych do niej tekstach i ewentualnych poprawkach.

Kolejne spotkanie odbędzie się 4 listopada, a jego tematem będą sceny erotyczne w literaturze.


02.09.2019
 
 

A gdyby tak...

Właśnie. A gdyby tak Jarosław Iwaszkiewicz był uczestnikiem warsztatów pisarskich w Świdnicy? Nie mógł przyjść na pierwsze spotkanie po wakacjach, które odbyło się 2 września, ale wysłał do oceny opowiadanie „Tatarak”, poprosił o przyjrzenia się mu pod kątem technicznym, jak również fabularnym. Jakie wywołuje dyskusje, emocje, czy jest dobrze napisane?

Taką zabawę zaproponowała przybyłym prowadząca, Barbara Elmanowska. Grupa przyjrzała się opowiadaniu z dużą uwagą, wyceniając je na doskonałe.

Kolejne warsztaty już 7 października, a ich tematem będzie esej. Tym razem do uczestników dołączy Virginia Woolf i jej „Własny pokój”.

Warsztaty:
01.07.2019

 

Kim jest nasz bohater

Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca (1 lipca) w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Spotkanie było poświęcone bohaterowi. Przedziwne postacie z ich życiowymi bagażami mogą być komiczne lub tragiczne. Losując do tego opowieści przestrzeń, co było elementem przeprowadzonego ćwiczenia, otwiera się im nowe drogi, nowe konflikty wewnętrzne i zewnętrzne. Bohater może mieć coś z samego autora, może być mocno przetworzonym lustrzanym odbiciem lub kimś całkowicie odrębnym.

Było to ostatnie spotkanie przed wakacjami. Kolejne dopiero we wrześniu, za to podwójne, będzie więc okazja, by poczytać teksty napisane przez uczestników w trakcie wakacji.

 

Warsztaty:
03.06.2019

 

Dialog jako zadanie pisarskie

Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek miesiąca (3 czerwca) w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Spotkanie było poświęcone budowaniu dialogów przede wszystkim w sztuce teatralnej, scenariuszu i prozie. Prowadząca przybliżyła zarówno technikę zapisu rozmowy, jak również jej znaczenie dla utworu. Dialog buduje konflikt, wbrew pozorom największa wartość tkwi w niedopowiedzeniach, a nie ma niedopowiedzeń bez rozmowy. Dialog to również możliwość wypowiedzenia się bohatera jego własnym językiem, czyli umożliwia on budowanie wiarygodnej i ciekawej postaci.

Miejmy nadzieję, że uczestnicy zachowają tę lekcję w pamięci, tworząc nowe literackie światy, a budowane przez nich rozmowy, będą ożywiać akcję i dodawać jej napięcia.

Kolejne warsztaty odbędą się 1 lipca i będą dotyczyły bohatera.

 

Warsztaty:
06.05.2019

Wszędzie metafora

Jak zwykle w pierwszy poniedziałek miesiąca (6 maja) odbyły się warsztaty literackie w MBP w Świdnicy. Tematem przewodnim była metafora. Na czym polega ten środek stylistyczny, jak i po co go używać, jak go odczytywać. Prowadząca, Barbara Elmanowska, zaprezentowała kilka przykładów zarówno w poezji, prozie, jak i nauce.

Później grupa przeszła do dyskusji nad tekstem jednego z uczestników, co było pretekstem do przyjrzenia się kompozycji, opisom i dialogom w opowiadaniu.

Zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 3 czerwca, a jego tematem będzie dialog w prozie.

Warsztaty:
01.04.2019

 

 

Zakrzywienie czasoprzestrzeni

W poniedziałek 1 kwietnia na warsztatach pisarskich prowadzonych przez Barbarę Elmanowską dopisała frekwencja i bynajmniej to nie jest żart w ramach prima aprilis. Na zajęciach pojawiło się wiele znamienitości (warto wymienić członków po czterech miesiącach spotkań), mianowicie:

  1. Justyna Nawrocka z Wałbrzycha, która hojnie podzieliła się doświadczeniem pisania książki „Paragon” wydanej nakładem wydawnictwa Mamiko.

  2. Izabela Prypin, pisarka, autorka znakomitych „Twarzy” opublikowanych w Roczniku Dolnośląskim „Pomosty” (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Wrocław 2018, s. 110) oraz autorka artykułów w „Gościu Niedzielnym” publikująca pod pseudonimami narzucanymi losowo przez redakcję (wprawny czytelnik rozpozna po stylu).

  3. Tamara Hebes, poet(k)a, która wciąż szuka idealnego, samowystarczalnego języka, rozmyśla nad warsztatem pisarskim, co nie przeszkadza jej być autorką niezwykle płodną, z 4 zbiorami poetyckimi na koncie: „ekstra nocne"(1998), „Ja oniryczne" (2005), „Muchoraj" (2007), „Błąd paralaksy" (2015).

  4. Marian Bełtkiewicz, pisarz, publikujący regularnie na stronie internetowej opowi.pl pod pseudonimem MarBe.

  5. Krystyna Popławska, poetka, opisująca w dawnym stylu uroki przyrody.

  6. Joanna Baranowska z Wrocławia, rodem ze Świdnicy, poetka i aktorka, aktualnie studentka twórczego pisania Instytutu Filologii Polskiej we Wrocławiu.

  7. Tomasz Droszkowski z Wrocławia, rodem zaś z Pomorza, reportażysta i student twórczego pisania Instytutu Filologii Polskiej we Wrocławiu.

  8. Grzegorz Skoczylas, poeta, stypendysta Urzędu Miasta 2018 roku, autor tomiku „Partia szachów”.

  9. Paweł Buczma, znany świdnicki poeta i fotograf, outsider, organizator „Spotkań z poezją”.

  10. Martyna Czerniec, poetka młodego pokolenia.

Miejmy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, na przykład 6 maja, w tej samej przestrzeni, spotkamy się w tym samym gronie, opowiadając sobie o naszych refleksjach związanym z użyciem metafory.

 

Warsztaty:
04.03.2019

Kto mówi w tekście?
W poniedziałek, 4 marca odbyły się kolejne warsztaty pisarskie. Prowadząca, Barbara Elmanowska, omówiła problematykę narratora w prozie. Kiedy narratora można utożsamić z autorem tekstu, czy narrator jest wewnątrz, czy na zewnątrz świata przedstawionego, czy ocenia rzeczywistość fabularną, czy też pozostaje wobec niej neutralny? Kiedy warto zastosować pierwszą osobę, kiedy trzecią?

Temat spotkał się z wieloma pytaniami i pomysłami. Pojawiła się również wątpliwość, czy istnieje proza, która dotyczyłaby wyłącznie przedmiotów, nie zaś bohaterów i wydarzeń. Być może jeden z uczestników warsztatów niedługo przedstawi grupie wynik prowadzonego przez siebie eksperymentu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 1 kwietnia i będzie dotyczyło czasu i przestrzeni w prozie.

Warsztaty:
04.02.2019

Nożyce poszły w ruch...

Takim tytułem można by zatytułować relację z warsztatów pisarskich poświęconych przerzutni w wierszu. Na spotkaniu, które odbyło się 4 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej, prowadząca, Barbara Elmanowska, zaproponowała ćwiczenie dzielenia tekstu na wersy za pomocą... nożyczek. Tym sposobem słuchacze uczyli się wyczuwać miejsca w wierszu, na które chcą zwrócić uwagę przyszłych czytelników.

W drugiej części spotkania swoje prace czytały Tamara Hebes oraz Krystyna Popławska, a odmienny charakter formalny wierszy stał się podstawą dyskusji na temat rymów, rytmu i omawianej przerzutni.

Uczestnikom został również przedstawiony regulamin warsztatów oraz warunków zgłaszania swoich tekstów do mającej zakończyć spotkania antologii. Grupa jest wciąż otwarta na nowych słuchaczy, którzy ze wspomnianym regulaminem mogą zapoznać się na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Kolejne spotkanie odbędzie się 4 marca i będzie dotyczyło narratora.

Warsztaty:
07.01.2019

 

Poeci i pisarze rozpoczynają pracę.

W poniedziałek 7 stycznia w MBP w Świdnicy rozpoczął się kolejny cykl warsztatów pisarskich, prowadzonych przez Barbarę Elmanowską. Tegoroczną edycję zakończy wydanie antologii tekstów uczestników, więc osoby piszące mają o co walczyć.

Podczas pierwszego spotkania, na którym frekwencja dopisała, zostały omówione kwestie organizacyjne, proponowany plan pracy w 2019 roku. Zajęcia mają być każdorazowo podzielone na rozgrzewkę, czyli zadanie wykonywane na gorąco; analizę tekstów przygotowanych wcześniej oraz dyskusję na tematy literackie wedle aktualnych potrzeb uczestników.

Po tym formalnym wstępie grupa przeszła do pierwszego z zadań pisarskich: opisu przedmiotu, którym była szczotka do włosów, w trzech wybranych konwencjach literackich. Tu dominowały kryminały i romanse, więc raz bohaterka porzucała bohatera, a szczotka do włosów pozostaje reliktem dawnej miłości, by innym razem stać się dowodem w sprawie o morderstwo, a włosy poddane badaniu DNA.

Zajęcia zakończyły się tradycyjnie analizą tekstów oraz ciekawą dyskusją.

Kolejne spotkanie zaplanowane na 4 lutego, będzie dotyczyło przerzutni w wierszu.

Warsztaty:
03.12.2018

 

W poniedziałek 3 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się ostatnie w tym roku warsztaty pisarskie, prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Uczestnicy powitali brawami Izabelę Prypin, która zadebiutowała swoją prozą na łamach „Pomostów”, Dolnośląskiego Rocznika Literackiego, wydawanego przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich we Wrocławiu. Miło żegnać rok tak przyjemną wiadomością. Grupa tradycyjnie omówiła teksty uczestników, co zaowocowało dyskusją na temat wiarygodnego języka bohaterów. Zagadnienie dramatu zostało dopiero napoczęte przywołaniem potencjalnych tematach. Życzymy wszystkim osobom piszącym wielu sukcesów i weny twórczej w roku 2019.


07.11.2018

 

5 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy odbyły się kolejne warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Tematem spotkania był komizm w literaturze.
– Zarówno komedia, jako klasyczny gatunek, po którym humoru należy się spodziewać, ale również teksty, w których komizm pełni bardziej wyrafinowane role, służąc przykładowo krytyce świata. Tym samym na scenę wkracza ironia, środek stylistyczny prezentowany już na warsztatach. Tradycyjnie spora część zajęć poświęcona była analizie i krytyce twórczości uczestników, jak i dyskusjom towarzyszącym, jak cztery typy temperamentów, którymi autor może obdarzyć swoich bohaterów – relacjonuje Barbara Elmanowska.

Warsztaty:
01.10.2018

 

1 października odbyły się kolejne warsztaty, prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Odkąd na naszych termometrach słupek rtęci drastycznie zmalał, maleje również frekwencja na warsztatach. Czyżby wzięła z niego przykład? Pomimo tego jednak, temperatura dyskusji okazała się o wiele wyższa, niż w pełni lata.
Onomatopeje, metafory, neologizmy, przerzutnie i inne stylistyczne twory były przedmiotem wykładu prowadzącej. Jak opisać wiatr, by czytelnik go słyszał? Jak budować napięcie, używając przerzutni? Jak tworzyć nowe znaczenia poprzez metafory? I jak na przykład używał neologizmów Cortazar, pisząc „Grę w klasy”?

Uczestnicy tym samym doświadczali skomplikowanej przestrzeni wiersza, w którym, jak w ciepłym pomieszczeniu, można się skryć w jesienne wieczory.

Na kolejnym spotkaniu poruszane będą tematy kiczu oraz komizmu. Zapraszamy.

27.08.2018

 

27 sierpnia odbyły się kolejne warsztaty pisarskie prowadzone przez Barbarę Elmanowską. Tym razem tematem spotkania były podręczniki twórczego pisania, w tym przede wszystkim trzy przywołane w czasie wykładu, czyli: „Twórcze pisanie dla młodych panien” Izabeli Filipiak, „Maszyna do pisania” Katarzyny Bondy i „Jak pisać. Pamiętnik rzemieślnika” Stephena Kinga. W dyskusji zaś tradycyjnie pojawiło się wiele nowych wątków, luźno związanych z głównym tematem. Zgodnie z potrzebami uczestników rozmowa dotyczyła granic korekty wydawniczej, sztuki wysokiej i niskiej, pisania jako rzemiosła oraz jego wartości różnie ocenianej, z jednej strony jako niezaprzeczalnej, z drugiej jako nadmiernego obciążenia, czy metod pracy twórczej, które pomimo porad znanych pisarzy, każdy musi wypracować sam.

Kolejne warsztaty odbędą się 3 września o godzinie 16:30, a ich tematem będzie notes pisarza.
Zapraszamy!

06.08.2018

 

Elastyczna wędka

Są spotkania, które trudno opisać, a gdy tylko się to stwierdzi, okazuje się, że właśnie zostały ujęte w języku, jakby przy okazji. I na to liczę, siadając do relacji z dzisiejszych warsztatów pisarskich. Przypomina mi się stwierdzenie Izabeli Filipiak, że „ćwiczenia inspiracyjne są jak silna, elastyczna wędka. Zanurzasz ją w swoim wewnętrznym obszarze wód, czekasz i patrzysz – co wyciągniesz tym razem?”. I właśnie to określenie wydaje mi się najbardziej adekwatne do przebiegu drugiego spotkania warsztatowego. Było jak elastyczna wędka, którą zanurzaliśmy, by wyławiać kolejne tematy, problemy związane z pisaniem, zarówno te czysto techniczne, czyli ściśle związane z tekstem, jak i te sympatyzujące z aktem twórczym.

Nic więc dziwnego w tym, że zatarły się ramy czasowe spotkania, a grupa w pełnym składzie z Biblioteki przeniosła się do okolicznego ogródka, by kontynuować część drugą, czyli czytania własnych tekstów, które sprowokowały dalszą, ożywioną dyskusję.

Więc! Ad vocem dzisiejszej rozmowy raz jeszcze Izabela Filipiak i kilka porad, by wciąż inspirować, uspakajać, bądź pobudzać, każdemu piszącemu podług jego aktualnych potrzeb:

„Rady płynące z głębi serca brzmiałyby na przykład tak: Angażuj się tylko w takie sytuacje, które mogą być dla ciebie inspiracją. Odrzuć je, jak tylko staną się dla ciebie obciążeniem. Albo tak:

Rzuć to wszystko. Kłam, kręć, żyj w ukryciu, jeśli trzeba. Za to bardzo spokojnie. Dużo śpij. Niedospanie + pisanie = depresja. Jeśli nie odpowiada ci twoja stara rodzina, znajdź sobie nową.

Urządź sobie życie tak, żebyś mogła wstawać o dwunastej. Zrezygnuj z jakiegoś obowiązku i zobacz, czy świat się zawalił. Nie zawalił się? To dobrze, zrezygnuj z jeszcze jednego. Wykorzystaj ten czas na czytanie i pisanie.”

„Wiersz czy opowiadanie chcą się poruszać swoim własnym rytmem i potrzebują dla siebie czasu. Chcą dojrzewać i nie chcą, żeby im w tym przeszkadzać. Domagają się, żebyś podbudowała się inspirującą lekturą albo poszła na spacer nad rzekę i wróciła do nich z tymi myślami, które pojawiły się w samotności lub w towarzystwie, podczas spaceru, wędrówki w górach, wycieczki nad jezioro. Ulegałaś już różnym okolicznościom w życiu. Dlaczego tym razem nie ulec temu, co jest w tobie i domaga się, chce zostać zapisane?”

Barbara Elmanowska

 

BIP© 2019 Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy

Polityka prywatności / Cookies

Klauzula informacyjna
Partnerzy:


 


 

 

 
         

 Wspierają nas:

 

      

         
 

 

 
         

 

Kontakt

ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640-09-46, mbp@mbp.swidnica.pl
NIP 884-001-01-28